Inför 2021

Sitter och gör planeringen för nästa verksamhetsår. Kanske lite optimistiskt men vi måste utgå från att vi kan köra på som vanligt. Kanske lägger vi årsmötet lite senare och om vi måste får vi ordna en större lokal för att kunna hålla avstånd. Vi kommer att skicka ut kallelse via post i vanlig ordning med ett program.

Ekonomin är hyfsad men det är viktigt att vi får in alla medlemsavgifter tidigt på säsongen. Vi vet ju inte vilka inkomstbringande arrangemang som kan genomföras. Jag har enskilt diskuterat med styrelsemedlemmar om att vi kommer kräva medlemskap för att få bruka banan och vi är ganska överens om detta. Det har visat sig fungera bra nu under pandemin. Om ni är på banan så tänk på smittbegränsande beteende och inte större grupper än 8 personer på samma ställe.

Vi förfogar över 16 hektar så vi behöver inte trängas. Rent allmänt rekommenderar jag alla medlemmar att tänka sig för nu i jultider och framför allt i julhandeln . Det är allvar nu. Handla i första hand på nätet. Det finns ett flertal vapenhandlare som erbjuder webbutiker, vilka ofta också är billigare. Även all annan shopping bör ske på nätet. Arbetet på banan fortskrider och kommer att redovisas alltefter som. Jag vill passa på att önska er alla en så god jul som möjligt och ett gott nytt år

Torbjörn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.