Norrahammars Jakt- & sportskytteklubb behöver att göra en uppdatering av medlemmars mailadresser. vänligen maila en aktuell mailadres och gärna även mobilnummer till föreningsmailen snarast. De som skickat in sin mail efter inlägget på fb kan bortse från detta.

Med vänlig Hälsning /Styrelsen

Övrigt

Säkerhetsbestämmelser SäkB – 2020

Aktuella säkerhetsbestämmelser för civila skjutbanor kan läsas på bifogad PDF . Skyttens eget ansvar SakB_2020Ladda ner • Vid all skjutning ska skjutledare utses. (Ensam skytt...

Måltavlor

Du finner en uppsjö av olika mål i pärmarna vid inskjutningen , men om du saknar något kan du själv ladda ner och skriva ut...

Börja ladda själv ?

I föreningen förekommer ibland en startkurs i hur man börjar handladda sin egen ammunition . Om en sådan kurs kommer under året är ännu oklart...