Övrigt

Säkerhetsbestämmelser SäkB – 2020

Aktuella säkerhetsbestämmelser för civila skjutbanor kan läsas på bifogad PDF . Skyttens eget ansvar SakB_2020Ladda ner • Vid all skjutning ska skjutledare utses. (Ensam skytt...

Måltavlor

Du finner en uppsjö av olika mål i pärmarna vid inskjutningen , men om du saknar något kan du själv ladda ner och skriva ut...

Börja ladda själv ?

I föreningen förekommer ibland en startkurs i hur man börjar handladda sin egen ammunition . Om en sådan kurs kommer under året är ännu oklart...