Säkerhetsbestämmelser SäkB – 2020

Aktuella säkerhetsbestämmelser för civila skjutbanor kan läsas på bifogad PDF .

Skyttens eget ansvar

Vid all skjutning ska skjutledare utses. (Ensam skytt är skjutledare).

• Vid all vapenhantering ska vapnet behandlas som om det vore laddat.

• Alla vapen ska hanteras i ofarlig riktning*.

• Skytt får inte handskas med vapen eller ammunition utan att känna till hur de fungerar och vilka bestämmelser som gäller för hantering.

• Det är förbjudet att vid vapenhantering vara påverkad av alkohol eller droger.

• Ansvarig skjutledare ska utses då två eller flera skyttar skjuter samtidigt. Den som skjuter ensam är ansvarig för säkerheten på samma sätt som skjutledare.

• Vapen ska om möjligt transporteras i vapenfodral eller motsvarande till och från skjutplatsen. Vapen i vapenfodral eller motsvarande är att betrakta som att de hanteras i ofarlig riktning.

• Det är förbjudet att vidröra eller hantera en annan skytts vapen utan dennes medgivande, undantag från detta är vid tillbud och när ackrediterad domare eller jurymedlem begär detta.

• Det är förbjudet att rikta ett vapen – laddat eller oladdat – mot personer eller mot annat föremål än det avsedda målet.

• Provriktning får endast ske på föreskriven plats och mot anbefallt mål.

• Före skjutning ska skytt kontrollera att loppet är fritt från främmande föremål.

• Laddning får inte ske förrän kommando ”Ladda” getts från skjutledaren.

• Vapen som överlämnas av en skytt till en annan eller som förs från skjutplatsen får inte vara laddat. Vapnet ska vara oladdat och visiterat av överlämnaren och mottagaren.

• Det är förbjudet att uppehålla sig framför skytt i skjutställning.

• Vapen får inte lämnas utan tillsyn. * Ofarlig riktning är mot eget mål eller mot kulfång. Skjutledare fastställer ofarlig riktning i förekommande fall.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *