Årsmöte

Kallelse till årsmöteNorrahammars jakt – och sportskytteklubb kallar sina medlemmar till årsmöte 2023-03-01 kl 18.00 Plats klubbstugan LäsängMotioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2023-02-01Tillhörande dokument kommer att läggas upp på hemsidan.


Vi kommer inte att skicka ut några brev med sedvanliga dokument i år heller utan vi lägger ut allt på hemsidan njssk.se. När det gäller medlemsavgiften är så det dags att sätta in den, helst på bg 649-1849 men det går även göra med svisch 123 626 31 31.Vi har inte gjort någon höjning i år heller. Vuxen 400 kr, +65 300 kr, 0-10 25 kr, 11-18 50 kr. Familj 700Vi är väl medvetna om den rådande ekonomiska situationen.