Henrik

Nya skjuttider

Vi har i samarbete med miljö-och hälsoskyddsmyndigheten tagit fram nya gällande skjuttider för våra skjutbanor. Vi anser att kommunen har...

Öppettider

Medlemmar får nyttja banorna på våra ordinarie skjuttider: 09:00-20:30 Måndagar 09:00-20:30 Torsdagar 10:00-14:00 Lördagar (skjutning EJ tillåten i Juni och...