Månad: juli 2019

Påminnelse

Föreningen följer kalenderårsvis räkenskapsår, dvs, att medlemsåret löper från 1 januari till 31 december. Medlemsavgiften ska således vara betald senast...