Information angående klubbaktiviteter

Styrelsen för norrahammars jssk hade igår 2020-04-06 ett möte där det beslutades följande:
Vi kommer att hålla öppet och skjuta enligt tidigare program med vissa inskränkningar. Älgbanan är tillsvidare stängd. Påskasmällen och kl4-stigarna är inställda. Jaktia cup är framflyttad eller inställd. Övriga klubbtävlingar kommer att genomföras enligt program.

Den stora skillnaden är att banan endast är öppen för föreningens medlemmar vilka har betalat medlemsavgift för 2020. Vi kommer att genomföra medlemskontroll vid varje tillfälle. Även på inskjutningen och 22-banan alla dagar. Detta då många banor har stängt och att öppna banor lockar till sig utifrån kommande skyttar.
Vi har fattat beslut enligt regeringens beslut, och efter de riktlinjer folkhälsomyndigheten, RF, SSSF samt jägareförbundet har lämnat. Det är viktigt att när vi befinner oss på klubben tänker på handhygien, håller avstånd och om man känner influensaliknande symtom stannar hemma. Då det samtidigt råder allergitider så känner vi alla som lider av det igen symtomen, tala om för andra att det är allergi men att du håller avstånd ändå.
När det gäller arbetsteamen så kör ni på som vanligt enligt program. Om någon i teamet tillhör eventuell riskgrupp och absolut inte vill komma så meddela respektive teamchef detta.
Väl mött på skjutbanan.
Styrelsen

P.S. Detta beslut gäller tills vidare men kan komma att ändras om läget ändras i någon riktning. D.S.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *