År: 2020

Inför 2021

Sitter och gör planeringen för nästa verksamhetsår. Kanske lite optimistiskt men vi måste utgå från att vi kan köra på...