Skjutförbud rörliga mål Älg/Rådjur

2021-05-06 genomfördes av polisens besikning av skjutbanan. Vi har gått efter säkb upplaga 2020 som är den senaste och vilken upphäver alla tidigare utgivna upplagor. Av någon anledning använder polisen 2015 års upplaga och besiktiar efter den.Detta innebär att det råder skjutförbud mot rörligt mål på både älg och rådjursbana samt 100 m vallen på 300 m banan samt att tavelställen där inte får användas ens med tavlor i plast vilket vi fick tidigare.Skjutförbudet hävs när vi har redovisat att vi åtgärdat vallarna.Vi kommer att kalla till arbetsdagar inom kort. Det blir upp till medlemmarna om ni vill skjuta på dessa banor. Vi kan tyvärr inte få myndighetan att använda 2020 säkb. Det är inte de som besiktiade banans fel. De var ändå resonabla⛏🛠🔨⛏

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *